Poezie

Bengálsko, země která zrodila umělce, spisovatele, ale hlavně také dech beroucí básníky jako byl Rabindranát Thákur, Jibanananda Das či Sukanta Bhattacharya, je opravdovým požehnáním pro Papiu Ghoshal, pro kterou poezie je přirozenou cestou životem. Poezie je velmi mocným zdrojem Papiiny umělecké tvorby, důležitou inspirací pro její malby a vůbec pramenem její existence. ,,Jako skutečně renesanční osobnost Papia Ghoshal přispívá svou tvořivostí do světa filmu, jako filmová tvůrkyně a scenáristka“ (citováno z recenze - Dr. Shibnarayan Ray). 

Ve své poezii Papia oslavuje ženu a svobodně pojímá všechny aspekty ženství. Vůbec svoboda patří k hlavním rysům její poezie, rovněž čistota. Vše pak směřuje k lásce, k nejčistšímu projevu bytí. Zabývá se tak fenomény, které nejvíce vzrušovaly surrealisty v době největšího rozmachu jejich hnutí a dosud nebyly zcela pochopeny. Svoboda ženy a filozofie s ní spojená je hlavním rysem této básnické sbírky.

Papia, která vede svůj život po cestě Baulské, vytváří své vlastní texty a kompozice, které hovoří o filozofii a mystické praxi baulů, její tolika vlastní. Skladby písní přirozeně tryskají z textu a rytmu jejích básní.

Publikované knihy básní:

Third World Women/ Ženy Třetího Světa (česko - anglické vydání – 2018)

Behaya (bengálská sbírka básní “shameless” – 2016)

The wild smell of lantana (anglické vydání – 2012)

Second Sight (English-2009)

Dny Menstruace (české vydání - 2010)

 

Textuation (anglické vydání - 2007, společná kniha s básníkem Christopherem Arkellem)

Days of Menstruation (anglické vydání, přeložil Christopher Arkell - 2006)

Ritur Dingulo (bengálské vydání, Mezinárodní Veletrh Knih v Kalkatě - 2003)

Ritur Dingulo/ Days of Menstruation/ Dny Menstruace

První sbírka poezie Papii Ghoshal nazvaná Ritur Dingulobyla přeložena do anglického jazyka Days of Menstruation a do češtiny Dny Menstruace.

Autorka s vášní recituje básně ve svém rodném jazyce, ale také v angličtině a dokonce i v češtině. Kniha byla oceněna v jejím rodném městě Kalkatě. Papia Ghoshal čerpala inspiraci k sepsání této básnické sbírky ze své řady obrazů Flow, (Menstruace), malbami malovanými svou vlastní menstruační krví. V anglickém a českém vydání jsou některé tyto malby součástí ilustrace knihy. Prvotní bengálská sbírka básní Ritur Dingulo dala vznik úžasnému splynutí Papii poezie s náčrty proslulých, dnes již zesnulých indických malířů Prakashe Karmakara, Bijona Chowdhuryho a dalších významných umělců jako Suva Prasanna či Samir Aich.

Ve své poezii Papia oslavuje ženu a svobodně pojímá všechny aspekty ženství. Vůbec svoboda patří k hlavním rysům její poezie, rovněž čistota. Vše pak směřuje k lásce, k nejčistšímu projevu bytí. Zabývá se tak fenomény, které nejvíce vzrušovaly surrealisty v době největšího rozmachu jejich hnutí a dosud nebyly zcela pochopeny. Svoboda ženy a filozofie s ní spojená je hlavním rysem této básnické sbírky.

‘Básně této sbírky jsou výsledkem dlouhých a hlubokých úvah nad smyslem ženství. Opírala jsem se o svůj prožitek ženy, jíž menstruace každý měsíc odděluje od světa mužů. Tato zkušenost a jasnost, kterou mi vnesla do vnímání sebe samé, je přitom vlastní všem ženám na zemi, ale žádnému muži.

Muži proto snadno na menstruaci nahlížejí jako na symbol vyloučení. Tradičně ji považovali za znak naší slabosti, naší nečistoty a našeho ponížení. Kvůli ní jsme trpěly pod závojem a snášely různé formy omezování svobody na těle i na duchu. Pouze nedávno jsme se v některých částech světa začaly z těchto omezení vymaňovat, i když naše osvobození sotva začalo. Menstruace je slovo, které i v roce 2007 může rozzuřit a znechutit muže, kteří jsou společností považováni za „liberální“, „citlivé“ a „vzdělané“.

V básních ze sbírky Dny menstruace jsem se snažila prostřednictvím obrazů inspirovaných menstruační krví, její silou, bolestí a osvěžujícím tokem poskytnout čtenářkám únik z duševního vězení, v němž jsme byly tak dlouho zavřené, a také všem čtenářům i čtenářkám ukázat transformační povahu menstruačního cyklu.

V indické tradici však menstruace nebyla vždy spojena s hanbou žen a s útlakem. V tradici tantrismu a jeho následovatelů byla menstruační krev oslavována jako symbol nesmírné síly a tajemství. Tato pozitivní hlediska do své poezie záměrně vnáším.’

Převzato z článku a rozhovoru s Papiou Ghoshal s tématem Obrazy malované menstruační krví, řadou maleb, s kterou je básnická sbírka Dny Menstruace úzce spjata.

Second Sight

Poetry book Second Sight describes the wounds that Indians have to suffer every now and then for being born in so called third world country, which is primarily not understood by majority of the people who are accidently born in the so called first world. Second Sight involves the readers to open their second sight towards the inequality existing between these two worlds.

The Wild Smell of Lantana

The book, The Wild Smell of Lantana was dedicated to artist’s favourite flower Lantana and the poetry symbolises the wildness of the spontaneous unconditioned soul that can raise an uncompromising voice, anytime. 

Textuation 

Textuation, a new word coined by the poets in 2007 derived from the text messages (SMS) between two poet friends Christopher Arkell & Papia Ghoshal. It’s probably the first book in the world which came out with such an idea of publishing a book with the interchange of the messages. The idea of the book belonged to publication house Nandimukh, whose director is Papia’s poet friend Namita Chowdhury from Bengal.

Behaya

Published by chnowa prokashoni, Papia’s Bengali words were preserved in the form of behaya meaning shameless. Behaya usually leaves the readers question who is shameless, the writer, the subject or the society. 

The Third World Women

The book is a minute observation from the perspective of the so called “third world” country women who cross borders to have an overview of the so called “first world”. The book is complimented with Papia’s paintings.

Vybrané proběhlé recitace básní:

House of Lords, London

National Museum, Prague

Kolkata International Literary Festival 2019

India Club, Strand 

Incite, Phoenix Artists Club 

Arts Worker’s Guild (London)

Nehru Centre London

 

London Book Fair 

Shangri-la, Livingstone CZ (Ostrava)

Anglo American University in Prague 

British Library 

Lucknow Literary Festival

Kolkata International Book Fair

Galerie Lapidarium Prague

Theatre Husa na Provazku (Brno)

Bangla Academy Kolkata. India 

Indian Embassy Prague

ICCR Azad Bhawan Gallery Delhi

Jibanananda Shabhaghar  Kolkata. India

Potala, Buddhist Himalayan Centre, Prague